Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B. Se också information om behörighet på Studera.nu. Vänd dig till respektive högskola eller universitet för mer information då variationer kan förekomma.