Utlandsstudier

I många länder finns motsvarande utbildningar, men det varierar mellan länder och universitet.

Många universitet och högskolor i Sverige har också utbyte med utländska universitet, vilket innebär att man kan läsa en eller flera terminer utomlands. Genomför du hela din utbildning utomlands kan Universitets- och högskolerådet göra en bedömning av utbildningen och göra ett utlåtande om vilken examen den motsvarar i Sverige.