Var och hur arbetar en studie-  och yrkesvägledare

Arbetet innebär många personkontakter med elever, föräldrar, lärare, skolledning och företrädare för arbetslivet. En viktig uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp. I studie- och yrkesvägledares arbete ingår även information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad. Andra uppgifter är att stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Studie- och yrkesvägledare deltar även i det skolutvecklings- och utvärderingsarbete som blir konsekvensen av en målstyrd skola. En viktig uppgift för studie- och yrkesvägledaren, framför allt på komvux, är att tillsammans med eleverna göra individuella studieplaner. Studie- och yrkesvägledaren kan också arbeta som skolledare, som studievägledare inom högskolan, i projektform inom vuxenutbildningen eller inom arbetsmarknadsområdet med till exempel arbetsförmedling. De kan även arbeta med utbildnings-, personal- och rekryteringsfrågor inom offentlig och privat verksamhet. En möjlighet kan vara arbete inom konsultfirmor eller privata väglednings- och informationsföretag.