Arbetsmarknaden idag

Dagens arbetsmarknad för systemvetare ser bra ut. Det gäller både systemvetare som nyss tagit examen och de som har längre erfarenhet av arbetslivet. Enligt arbetsgivarnas bedömning i Arbetskraftbarometern är det brist på såväl nyexaminerade och yrkeserfarna med programmerar- och systemvetarutbildning. Arbetslösheten bland systemvetare är relativt låg och nyexaminerade får ganska snabbt kvalificerat fast arbete.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade systemvetare

Drygt tre fjärdedelar av systemvetarna arbetar som anställda eller i eget företag strax efter examen, enligt Juseks Arbetsmarkandsundersökning. Sex procent är arbetssökande och 15 procent studerar vidare, de flesta för att komplettera sin examen. Systemvetarna svarar i stor utsträckning att deras arbetsuppgifter är kvalificerade. Nära hälften uppger att arbetet är mycket kvalificerat och 39 procent svarar att arbetsuppgifterna är ganska kvalificerade. 14 procent svarar att arbetsuppgifterna är ganska eller helt okvalificerade.

Tre fjärdedelar av systemvetarna hade ett kvalificerat jobb inom sex månader efter examen och 28 procent fick jobbet redan under studietiden. Tretton procent fick jobbet inom sju till tolv månader efter att de avslutat studierna. Tio procent har ännu inte fått något kvalificerat arbete. Systemvetarna är den utbildningsgrupp bland de nyexaminerade i Juseks arbetsmarknadsundersökning som har störst andel tillsvidareanställda, hela tre fjärdedelar uppger att de har en fast anställning. Tolv procent är provanställda och ytterligare tolv procent har en tidsbegränsad anställning.