Lön före skatt

Juseks lönestatistik bland systemvetare visar att medianlönen för de som examinerats 2016 är 28 000 kr. Efter 10 år i yrket är medianlönen 39 600 kr och 20 år efter examen är medianlönen 46 000 kr. 

Läs mer om lön på www.jusek.se/lon

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.