Lön före skatt

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

Medianlönen för nyexaminerade systemvetare: 29 750 kronor/månad

Medianlön 10 år efter examen: 45 158 kronor/månad

Medianlön 20 år efter examen: 49 000 kronor/månad


(Uppgifterna är från Sacos lönestatistik 2017)

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.