Arbetsmarknaden för tandhygienist

  • För nyexaminerade: Idag regionala skillnader mellan balans och brist på arbetsmarknaden – efterfrågan på tandhygienister väntas öka.
  • För yrkeserfarna: Förväntad brist på yrkeserfarna tandhygienister på arbetsmarknaden.
  • Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter