Jobba utomlands med din svenska examen

Arbetsmarknaden för tandhygienister är inte begränsad endast till Sverige. Den svenska tandhygienistutbildningen är godkänd inom EU/EES-området och omfattas av de generella kraven för vårdyrken där.