Utbildning för att bli tandhygienist

Tandhygienistutbildningen omfattar 120-180 högskolepoäng och genomförs på heltid i ett sammanhållet program. I tandhygienistutbildningen ingår två examina former: tandhygienistexamen – Higher Education Diploma in Dental Hygiene (120 hp) och kandidatexamen i oral hälsa  - Degree of Bachelor of Science in Oral Health (180 hp). Akademisk nivå uppnås efter genomfört program med 180 hp. En möjlighet finns att en del av studietiden förlägga utomlands. Huvudämnet är oral hälsa och utbildningen har en nära koppling mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier d v s kliniska studier. I utbildningen ingår även naturvetenskapliga samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

I prekliniska studier förbereds studenten för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där patientbehandling ingår. Detta är en arbetsplatsknuten lärandeprocess som i huvudsak sker på utbildningskliniken, men också på tandvårdskliniker i närområdet. Undervisningsmodellen integrerar utbildningen och arbetslivet där studenten utvecklar professionsrelaterade kunskaper och färdigheter med stöd av ett vetenskapligt förhållningssätt. Efter avslutad utbildning har man möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt.

Här kan du studera

Tandhygienistutbildning finns i Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Malmö, Stockholm (Karolinska Institutet) och Umeå.

Mer information på www.studera.nu