Var och hur arbetar en tandhygienist

Tandhygienisten har en hälsoinriktad yrkesprofil med legitimation och arbetar för att främja munhälsa i alla åldersgrupper i samhället. Förutom hälsofrämjande insatser arbetar tandhygienisten med undersökningar, diagnostik, tobaksavvänjning och behandlande åtgärder av sjukdomar karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossningssjukdom). I de behandlande  åtgärderna ingår bl a saliv- och bakterietester, kostutredning och rådgivning, röntgen, avlägsnande av tandsten, beläggningar och fyllningsöverskott, rengöring av fördjupade fickor med eller utan anestesi (injektion) samt puts, polering och fluorbehandling. Tandhygienist kan även arbeta med uppsökande verksamhet som omfattar äldre och funktionsnedsatta som finns inom kommunernas hälso- och sjukvårdens ansvar

Tandhygienister har receptförskrivningsrätt inom sitt verksamhetsområde. Tandhygienister kan vara anställda på folktandvårdsklinik eller specialistklinik – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar. Tandhygienister kan även arbeta som egna företagare med egen mottagning/klinik.

De första tandhygienisterna utbildades 1968 och idag finns det drygt 4 300 yrkesverksamma tandhygienister i Sverige. Tandhygienister kan även arbeta som produktspecialist/säljare för dentalbolag, som chef/arbetsledare på tandvårdskliniker, dentalbolag och läkemedelsföretag.