Arbetsmarknaden för tandläkare idag

För nyexaminerade: Idag råder balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb. Som nyexaminerad är det i nuläget vanligtvis lättare att få arbete utanför de större städerna och utbildningsorterna. Arbetsmarknaden präglas av stora regionala variationer.

För erfarna: Idag råder liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. Arbetsmarknaden präglas av stora regionala variationer vilket innebär att det på en del platser är konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter