Har du en utländsk tandläkarexamen?

För dig med tandläkarutbildning från ett EU-land samt från Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz:
Något förenklat kan man säga att om du har en tandläkarexamen från någon av ovanstående länder och vill arbeta i Sverige är det enkelt att få en svensk tandläkarlegitimation. Tips till dig som planerar att läsa din tandläkarutbildning i EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz: Var uppmärksam på att den utbildning du planerar att gå leder till "full behörighet" i det land du ska utbilda dig i. Full behörighet innebär att du får arbeta som tandläkare med full behörighet i det landet du utbildat dig i. Denna information får du från skolan.

Ansök om legitimation så här:
I Sverige är det Socialstyrelsen som ger ut legitimation. För att hantera din ansökan behöver Socialstyrelsen få in följande handlingar från dig:

  •  Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  •  Personbevis
  •  En vidimerad kopia (vidimerad betyder att en person bekräftar att dokumentet är äkta genom sin namnteckning) av examensbevis som tandläkare med grundutbildning + översättning
  •  Vidimerad kopia av behörighetsbevis + översättning (gäller enbart sökande från Italien, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien och Tjeckien samt från annat nordiskt land)
  •  Europeiskt intyg om aktuell yrkesbehörighet + översättning (gäller inte sökande från annat nordiskt land)

Ansökan om legitimation är gratis. För att kunna arbeta som tandläkare i Sverige måste du ha kunskap i svenska språket och om svenska författningar och lagar.

För dig som har en utbildning från ett annat land än EU/EES finns det två sätt att få svensk legitimation: 
Antingen tar du på egen hand de steg i processen som föreskrivs av Socialstyrelsen eller så genomgår du en så kallad kompletterande utbildning. För dig som genomför stegen på egen hand finns mer information på Socialstyrelsens hemsida.

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm eller på Göteborgs Universitet i Göteborg. Även Malmö startar en utbildning 2018. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen är en heltidsutbildning på 1 år. Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning.