Utbildning för att bli tandläkare

Tandläkarprogrammet finns på fyra orter. Som tandläkarstudent får du tidigt kontakt med praktisk tandvård på skolans tandläkarklinik och besök på tandläkarpraktiker. Så småningom träffar du egna patienter. I början innebär patientarbetet undersökning, inklusive röntgenbildtagning, diagnostik och instruktion i munhygien. Behandlingen blir successivt mer avancerad.

Den teoretiska grunden i utbildningen ger kunskap i biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi och funktioner i kroppens organ.

Den allmänmedicinska grunden ger kunskap i patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd i patientarbetet ingår även utbildning i bland annat etik, kommunikation och teamarbete.

Studieplan och studiesätt skiljer sig mellan studieorterna och du rekommenderas därför att ta direktkontakt med de olika fakulteterna/institutionerna.

Utbildningens längd är 300 hp vilket motsvarar 5 års heltidsstudier.

Tandläkarutbildningen leder till yrkesexamen och på vissa lärosäten till masterexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter legitimation och två års kliniskt arbete har du möjlighet att utbilda dig till specialist. Det finns åtta specialiteter inom tandvården; ortodonti – tandreglering, pedodonti – barntandvård, oral protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti – rotbehandling, parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller tuggmuskulatur och odontologisk radiologi. En annan karriärmöjlighet är att bli forskare. För att du som tandläkare ska kunna följa med i den snabba utveckling som sker inom tandvården är kontinuerlig fortbildning viktig. Sveriges Tandläkarförbund erbjuder årligen ett brett urval kurser för tandläkare och det övriga tandvårdsteamet.

Här kan du studera

I Stockholm och Malmö tillämpas alternativt urval genom till exempel uppsats, intervju och/eller praktiskt prov. Kontakta alltid lärosätet direkt för att få aktuell information om antagningen.