Trädgårdsingenjör

Trädgårdsingenjörer arbetar med odling och användning av växter. Produktutveckling, kvalitet, transport och förvaring av växter, frukt och grönt i butik, samt att planera trädgårdar är vanliga arbetsuppgifter.

Kort om trädgårdsingenjör


Som trädgårdsingenjör arbetar du med växter. Du kan vara odlingsansvarig på trädgårdsföretag som producerar prydnadsväxter, grönsaker och frukt men också fungera som rådgivare med expertkunskap om vilka växter som trivs på en viss växtplats. Att utveckla och kundanpassa trädgårdsföretagens sortiment är en annan viktig uppgift tillsammans med marknadsföring och försäljning. Trädgårdsingenjörer kan jobba på plantskolor, dagligvarubutiker som Konsum och ICA, frukt- och grönsaksgrossister, kommuner m.m.

En trädgårdsingenjörsexamen kräver heltidsstudier på högskolenivå under fyra terminer och ges endast vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Jobbet


Hur mycket tjänar trädgårdsingenjörer?

Medianlön för trädgårdsingenjörer eller personer med liknande utbildning inom Naturvetarna var 2018 32 600 kr per månad och de allra flesta tjänade från 26 000 till 46 500 kr per månad. Tyvärr är underlaget litet, så se siffrorna som en indikation om löneläget.

Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för trädgårdsingenjörer?

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.

För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för naturvetare med kompetens inom trädgård.

Vad jobber trädgårdsingenjörer med?

Trädgårdsingenjörer är ofta odlingsansvariga på trädgårdsföretag som producerar prydnadsväxter, grönsaker eller frukter. Inköp, rådgivning samt marknadsföring och försäljning är andra vanliga arbetsuppgifter. Rådgivningen kan handla om allt ifrån att hitta en lämplig växt för en viss växtplats till att utforma marknadsföringsstrategier.

Att utveckla och kundanpassa trädgårdsföretagens sortiment är en viktig uppgift för många trädgårdsingenjörer. Andra arbetar med kvalitetsfrågor och är experter på hela hanteringen från skörd till kund. Trädgårdsingenjörer inriktade mot design kan formge och utveckla offentliga och privata trädgårdar eller planteringar både utomhus och inomhus.

Arbetsgivare kan exempelvis vara större eller mindre trädgårdsföretag såsom gardencentra eller plantskolor, dagligvarubutiker som Konsum och ICA, grossister för frukt och grönt, producentorganisationer, naturbruksskolor, kommuner, kyrkan samt fastighetsföretag.

Vanliga titlar för trädgårdsingenjörer är trädgårdsingenjör, säljare/försäljare, arbetsledare, trädgårdsmästare och projektledare. Många trädgårdsingenjörer är chefer och företagare. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 600 yrkesverksamma personer som är trädgårdsingenjörer eller har liknande kompetens.

Jobba utomlands med en svensk trädgårdsingenjörsexamen

Den engelska benämningen av examen heter Degree och Bachelor of Science with major in Biology/Horticultural Science/Business Administration/Landscape Planning.

Utbildning


Utbildningen är tydligt inriktad mot trädgårdsbranschen, som omfattar odling av prydnadsväxter, grönsaker och frukt både på friland och i växthus. Bred kunskap om växter kännetecknar trädgårdsingenjörsprogrammet. Entreprenörskap, samt teknologiska och biologiska grunder för odling och växtskydd är viktiga inslag. Du lär dig hur olika trädgårdsväxter reagerar på odlingsförhållanden som jord, klimat, vatten och miljöförändringar. Utbildningen ger kunskap om hur trädgårdsföretag fungerar, samt om produkter som odlas idag eller kan komma att odlas i framtiden. Utöver denna utbildning som erbjuds av SLU finns flera andra högskoleutbildningar inom området trädgård. Se www.studera.nu för information.

Utbildningens längd

Utbildningen leder efter tre år (180 hp) fram till en kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap, landskapsplanering eller företagsekonomi beroende på inriktning. Det är även möjligt att ta ut en yrkesexamen som trädgårdsingenjör.

Inriktningar & vidareutbildning

Inriktningen odling ger insikt i olika odlingsmetoder, skötselåtgärder och hur man förebygger växtskyddsproblem som sjukdomar och skadegörare. Inriktningen ger också kunskaper om produktkvalitet, samt produktutveckling och hantering efter skörd.

Designinriktningen handlar om att formge och gestalta trädgårdsrum inom- och utomhus. Kunskap om material, både växter och andra material, är en viktig del av utbildningen. Efter kandidatexamen finns möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se. Andra utbildningar inom trädgård hittar du på Studera.nu.

Behörighet

Se information om behörighet på SLU eller Studera.nu.

Utlandsstudier

Studier utomlands är möjliga under utbildningens tredje år.


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se