Lön före skatt

Medianlön för trädgårdsingenjörer eller personer med liknande utbildning inom Naturvetarna var 2017 34 100 kr per månad och de allra flesta tjänar från 26 500 till 42 000 kr per månad. Tyvärr är udnerlaget litet så se siffrorna som en indikation om löneläget.

Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.