Lön före skatt

Medianlön för trädgårdsingenjörer eller personer med liknande utbildning inom Naturvetarna var 2016 34 500 kr per månad och de allra flesta tjänar från 27 500 till 45 000 kr per månad.

Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.