Utbildning för att bli trädgårdsingenjör

Utbildningen är tydligt inriktad mot trädgårdsbranschen, som omfattar odling av prydnadsväxter, grönsaker och frukt både på friland och i växthus. Bred kunskap om växter kännetecknar trädgårdsingenjörsprogrammet. Entreprenörskap, samt teknologiska och biologiska grunder för odling och växtskydd är viktiga inslag. Du lär dig hur olika trädgårdsväxter reagerar på odlingsförhållanden som jord, klimat, vatten och miljöförändringar. Utbildningen ger kunskap om hur trädgårdsföretag fungerar, samt om produkter som odlas idag eller kan komma att odlas i framtiden. Utöver denna utbildning som erbjuds av SLU finns flera andra högskoleutbildningar inom området trädgård. Se www.studera.nu för information.

Utbildningens längd

Utbildningen leder efter tre år (180 hp) fram till en kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap, landskapsplanering eller företagsekonomi beroende på inriktning. Det är även möjligt att ta ut en yrkesexamen som trädgårdsingenjör.

Inriktningar & vidareutbildning

Inriktningen odling ger insikt i olika odlingsmetoder, skötselåtgärder och hur man förebygger växtskyddsproblem som sjukdomar och skadegörare. Inriktningen ger också kunskaper om produktkvalitet, samt produktutveckling och hantering efter skörd.

Designinriktningen handlar om att formge och gestalta trädgårdsrum inom- och utomhus. Kunskap om material, både växter och andra material, är en viktig del av utbildningen. Efter kandidatexamen finns möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se. Andra utbildningar inom trädgård hittar du på Studera.nu.