Bra att veta

Förmågor som piloter behöver ha eller utveckla:

  • Som pilot har man ett ansvarsfullt arbete och arbetar ofta på oregelbundna arbetstider.
  • Man måste ha god fysik och vara psykiskt stabil.
  • Man bör ha intresse för teknik och datorer. Arbetsspråket inom flyget är vanligen engelska.
  • Beslutsförmåga: Kunna fatta svåra beslut utifrån det underlag som finns att tillgå.
  • Regel- och instruktionsfokus: I flygtrafiken pågår den tekniska utvecklingen och nya flygplansmodeller tas i bruk, ny teknik för navigering med mera införs. Detta gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på piloten.
  • Sammarbetsförmåga: Flygsäkerheten bygger på att samarbetet ombord på planet fungerar.
  • Simultanförmåga: Det är många saker att hålla reda på och mycket sker samtidigt.
  • Stresstålig: Kunna hantera stressiga situationer utan att tappa fattningen.
  • Säkerhetsfokus: Förmåga att alltid sätta säkerheten i första rummet.