Utbildning för att bli trafikflygledare/pilot

Utbildning av piloter ges av Yrkeshögskolan. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information och aktuella behörighetskrav. Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till utbildningen. Läs mer om kraven hos Transportstyrelsen.

Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning som är en av Sveriges största flygskolor. Utbildningen ges vid Göteborg City Airport. Det är även möjligt att utbilda sig till pilot utomlands.

Som pilot kan man ha olika nivåer av behörighet. Flygskolornas utbildningar till dessa behörighetsnivåer varierar.

Ett allmänt råd till de som funderar på att gå en pilotutbildning är att kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. Viktigt är också att ta kontakt med skolorna för att få detaljerad och aktuell information.

När man blir anställd vid ett flygbolag får man genomgå en bolagsanpassad internutbildning som ger behörighet för den aktuella flygplanstypen, och man lär sig de förhållanden som råder inom flygbolaget. Piloter vidareutbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år.