Utbildning

För att jobba som trafikledare för tåg behöver du ha en grundutbildning motsvarande gymnasieutbildning. Själva utbildningen till trafikledare och trafikinformatör får du sedan i samband med anställning. Det fungerar så att man anställs som aspirant under cirka ett år, då du får internutbildning som är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen av utbildningen sker vid Trafikverksskolan i Ängelholm.

För att kunna arbeta som trafikledare för tåg är det ett krav med god syn och normalt färgseende. Du måste också godkännas i en hälsoundersökning, urvalstester samt den interna utbildningen.

Läs mer på www.trafikverket.se