Var och hur jobbar trafikledare?

Trafikledare arbetar både inom staten på Trafikverket och privat hos operatörer som bedriver gods- och persontrafik. Arbetet är mycket varierande med tvära kast mellan monotont arbete och hög stress med krav på snabba beslut i kritiska situationer. Arbetet innebär som regel skiftarbete och arbete under årets alla dagar.

Arbetet är även ofta säkerhetsklassat och med krav på förarbehörighet. Då testas bland annat syn och hörsel regelbundet. Man är även tvungen att klara ett teoriprov vartannat år för att behålla sin behörighet. Det är inte ovanligt att arbetet kombineras med uppdrag som exempelvis säkerhetsutredare eller utbildare.