Turismyrken

Inom turismnäringen finns många olika branscher med skilda arbetsuppgifter. Rekrytering till kvalificerade befattningar sker, förutom från turismutbildningarna, bland personer med olika utbildningsbakgrund (ekonomer, informatörer, kultur- och samhällsvetare med flera).

Publicerad: Tisdag 24 jun 2014

Kort om turismyrken


Till yrken Inom turismnäringen räknas jobb inom till exempel hotell- och restaurang, konferens, camping, resebranschen och trafikföretag. Inom den offentliga sektorn finns institutioner och myndigheter som arbetar med att främja turismen på olika nivåer i samhället. Även inom utbildnings- och konsultområdet finns arbetsuppgifter för turismtjänstemän. Arbetsuppgifterna kan omfatta allt från olika guidejobb, marknadsföring och försäljning till affärsutveckling och produktutveckling.

De som rekryteras till kvalificerade befattningar har ofta någon form av turismutbildning men kan också vara ekonomer, informatörer, kultur- och samhällsvetare m.m. Specifikt turisminriktade program finns vid ett antal högskolor och universitet och utbildningarna är ofta mellan tre till fem år långa beroende på inriktning och fördjupning.

Jobbet


Hur är lönerna?

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet.

Finns det jobb?

Det är svårt att bedöma arbetsmarknadsläget för turismtjänstemän, eftersom de arbetar inom flera vitt skilda branscher.

Vad jobbar man med?

Inom privat sektor omfattar turismnäringen företag inom hotell- och restaurangbranschen, konferensanläggningar, stugbyar och campingplatser, temaparker, aktivitetsföretag med mera.

Dessutom finns hela resebranschen med trafikföretag, resebyråer, researrangörer etc. Inom den offentliga sektorn finns institutioner och myndigheter som arbetar med att främja turismen på olika nivåer i samhället. Inom utbildnings- och konsultområdet finns också arbetsuppgifter för turismtjänstemän.

Arbetsuppgifterna kan omfatta ekonomi, planering, produktutveckling, marknadsföring, försäljning och strategisk områdes- och företagsutveckling i turistorganisationer. Den privata turismsektorn domineras av mindre företag och den anställde får ofta ta ansvar för många olika arbetsuppgifter.

Utbildning


Specifika turisminriktade program finns vid ett antal högskolor och universitet.

Utbildningens längd

Utbildningen tar tre till fem år (180 till 300 hp) beroende på inriktning och fördjupning. Läs mer om utbildningarna på www.studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Se www.studera.nu


 

DIK är Sacos expert på turismyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.