Utbildning för att arbeta i turismyrken

Specifika turisminriktade program finns vid ett antal högskolor och universitet.

Utbildningens längd

Utbildningen tar tre till fem år (180 till 300 hp) beroende på inriktning och fördjupning. Läs mer om utbildningarna på www.studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Se www.studera.nu