Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista på Studera.nu

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det beror på vilken inriktning din utbildning har. I en turismutbildning kretsar mycket av studierna kring ett nationellt studium.