Hur och var kan man arbeta?

Arbetet varierar mellan olika arbetsplatser avseende inriktning och mångfald.
Några arbetsuppgifter som ingår är att informera om utbildningarna och att ta fram informationsmaterial är vanliga uppgifter tillsammans med marknadsföring och rekrytering av studerande. Utbildningsadministratören ser till att kallelser skickas till dem som antagits till utbildningen, håller i antagningen av reserver, bokar lokaler och håller i uppropet vid kursstarten.

Schemaläggning, att göra litteraturlistor, skaffa kurslitteratur, boka lokaler och lärare samt planera tentamina hör också till utbildningsadministratörens arbetsuppgifter samt att rapportera in betyg till centrala betygssystem.

Studievägledning kan vara en del av arbetet, samt att hjälpa studenter som ska studera utomlands en tid med information, planering och kontakter. Även att följa upp studieresultat och göra utvärderingar av utbildningarna kan höra till arbetsuppgifterna samt att delta i arbetet med att skapa nya kurser, till exempel genom att göra utredningar. Ibland kan utbildningsadministratören ha till uppgift att beräkna och följa upp kostnader för utbildningen och ha ansvar för budgeten.

Att ta initiativ till och organisera studiecirklar och kulturprogram samt informera på arbetsplatser om olika studievägar kan höra till arbetsuppgifterna. Ibland också ansvaret för rekrytering av studiecirkelledare. Arbetet innebär många kontakter med myndigheter, företag, medlemsorganisationer och med allmänheten.
Ibland kan det ingå i arbetet att marknadsföra och även sälja utbildningar liksom att ha ansvar för ekonomi och budget.