Utredare

Utredare tar fram, sammanställer, utvärderar och drar slutsatser från olika typer av information. De handlägger ofta ärenden som kommer till en verksamhet och har då som uppgift att ta fram fakta, göra konsekvensbeskrivningar och skriva utlåtanden.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om utredare


En utredare handlägger ärenden genom att ta fram fakta, analysera och skriva utlåtanden. På en statlig myndighet gör du utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut. På länsstyrelsen arbetar du med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. Du kontrollerar exempelvis att en fabrik inte gör för stora utsläpp, eller utreder om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet. Inom landstinget eller en region utreder du frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Utöver dessa arbetsplatser kan utredare vara anställda av kommuner, företag, organisationer eller fackförbund.

 
Utredares jobb


Utredare lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta nyexaminerade utredare inom det naturvetenskapliga och matematiska området cirka 34800 kr/mån. Efter 10 år i arbetslivet tjänar de 42 000 kr/mån och medianlönen för alla inom området är 47 000 kr/mån.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för utredare?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: balans 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Arbetsförmedlingen (2022) bedömer att det i nuläget, samt om tre år, är konkurrens om jobbtillfällen för kvalificerade utredare och handläggare. Parallellt är de av uppfattningen att det är liten konkurrens för mindre erfarna utredare och handläggare. 

Läs om jobbchanserna i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar utredare med?

När utredningen är klar har utredaren ofta ett eller flera förslag till förändring eller beslut. Det kan gälla exempelvis en omorganisation eller en ny lag. Det är någon annan som tar slutligt beslut. Om uppgiften varit att utreda en särskild fråga, kan utredaren vara den som presenterar resultatet i media eller inom verksamheten.

Utredare på en statlig myndighet gör utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut. På länsstyrelsen arbetar utredare med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. De kan analysera industriella utsläpp eller utreda om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet.

Inom kommunen har utredaren ofta ett nära samarbete med lokala politiker. Andra arbetsuppgifter kan vara att svara på frågor från allmänheten om bestämmelser och service inom kommunen.
Inom landstinget eller en region utreder olika frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Att utreda säkerheten för digitala patientjournaler är ett annat exempel.

Utredare på fackförbund eller andra ideella organisationer kan arbeta med att ta fram information inom många olika områden, som arbetsmarknad, lön, arbetsmiljö, arbetsvillkor, utbildning och forskning.

På ett privat företag ansvarar utredaren exempelvis för utredningar som kan gälla etablering av nya verksamheter, omorganisationer eller nedskärningar. Konsultföretag gör utredningar på uppdrag av offentlig eller annan verksamhet

Ibland arbetar utredaren ensam, ibland finns en hel utredningsavdelning. En utredare har ofta många interna och externa kontakter. Under arbetets gång rapporterar utredaren till uppdragsgivaren. Att följa en tidplan är ofta viktigt.

Utredare behöver ofta samla in fakta kring området som ska utredas. Det görs på flera sätt, exempelvis genom att läsa in stora mängder av material och ta fram statistik.  Därefter ska informationen analyseras och kopplas till frågeställningen. Analysen resulterar ofta i flera förslag som kan behöva testas för att kunna förutse för- och nackdelar med olika alternativ.

Utbildning till utredare


Om utbildningen

De flesta utredare/kvalificerade handläggare har högskoleutbildning. Inriktningen varierar och ofta är utredaren specialist inom ett område, exempelvis naturvård, samhällsplanering, sociologi, statsvetenskap eller nationalekonomi och har därför också en utbildning inom sitt specialområde. De flesta utredare har även läst kurser i statistik.

Hur lång är utbildningen?

En examen på kandidatnivå innebär studier om tre år på heltid (180 hp). Det är sedan möjligt att läsa vidare två år (120 hp) på avancerad nivå för att ta ut en masterexamen. 

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Utredare kan inrikta sig och vidareutbilda sig inom de flesta områdena. Statistik är ofta en eftertraktad färdighet hos utredare.

Här kan du studera

De flesta lärosätena går att studera på för att bli utredare. Läs mer på Antagning.se eller Studera.nu.

Behörighet

Du hittar mer information om behörighet på Antagning.se eller Studera.nu.

Utlandsstudier

Det finns god möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education.   


 

Sacos experter på utredare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se