Utredare

Utredare arbetar inom företag, organisationer, myndigheter, på kommuner, fackförbund, etc. Arbetsuppgifterna består som regel att ta fram, sammanställa, utvärdera och dra slutsatser från olika typer av information. Utredare handlägger ofta ärenden som kommer in till en verksamhet och har då som uppgift att ta fram fakta, göra konsekvensbeskrivningar och skriva utlåtanden.

Senast uppdaterad: Fredag 7 sep 2018

Ibland arbetar utredaren ensam, ibland finns en hel utredningsavdelning. En utredare har ofta många interna och externa kontakter. Under arbetets gång rapporterar utredaren till uppdragsgivaren. Det kan också tillkomma nya uppdrag och då kan tidsplanen ändras.

Utredare behöver ofta samla in fakta kring området som ska utredas. Det görs på flera sätt, exempelvis genom att läsa in stora mängder av material och ta fram statistik.  Därefter ska informationen analyseras och kopplas till frågeställningen. Analysen resulterar ofta i flera förslag som kan behöva testas för att kunna förutse för- och nackdelar med olika alternativ.

Jobbet som utredare

Utbildning

Sacos experter på utredare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

Jusek

www.jusek.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se