Arbetsmarknaden för veterinärer idag

För nyexaminerade: Balans
För erfarna: Brist

Det examineras runt 90 veterinärer i Sverige varje år men det kommer årligen fler veterinärer från andra EU-länder som får svensk legitimation. Trots det stora tillskottet till arbetsmarknaden upplevdes en generell brist på veterinärer hos många arbetsgivare under 2016. Arbetstillgången kan dock variera beroende på var i Sverige man söker jobb och inom vilket område.

Generellt kan man säga att det är goda utsikter till arbete för de flesta veterinärer inom djursjukvården, men särskilt om man har erfarenhet och/eller någon specialistutbildning.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter