Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 13.

Se också information om behörighet på Studera.nu.