Har du en utländsk veterinärexamen?

Om man har en veterinärutbildning från ett EU-land kan man arbeta som veterinär i hela EU. Om man istället har en utländsk utbildning från ett land utanför EU måste man i Sverige få den bedömd av Jordbruksverket. Utbildning utanför EU prövas i varje enskilt fall och medför i regel att man måste komplettera sin examen.

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ska ge svensk legitimation kallas TU-VET och anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet. För att kunna läsa TU-VET måste man få ett beslut från Jordbruksverket om kompletterande utbildning och ha skriftligt bevisade kunskaper i svenska och engelska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Läs mer på Jordbuksverkets hemsida o

Kontakta Jordbruksverket (0771-223 223) för legitimationsfrågor och Sveriges lantbruksuniversitet (018-67 10 00) för utbildningsfrågor.