Utlandsstudier

Det finns bara ett universitet som utbildar veterinärer i Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala (www.slu.se). Inom veterinärprogrammet på SLU finns möjlighet att under begränsade perioder läsa utbyteskurser i andra länder.

Veterinärutbildningar från de flesta andra EU-länder godkänns som underlag för en svensk veterinärlegitimation. Den populäraste utbildningen för svenska studenter som vill utbilda sig i utlandet är det danska veterinärprogrammet i Köpenhamn.

Vill man studera utomlands ska man tänka på att det finns olikheter i ländernas syn på kliniska rutiner inom yrket och vissa skillnader beträffande vad man får göra inom sin legitimation.