Saco vill

att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som tillåts vända på alla stenar när det gäller välfärdsåtagandets finansiering och omfattning.

Med tanke på de utmaningar som vi står inför är det angeläget att ett sådant arbete påbörjas snarast.

  • Artikel

    Onsdag 13 jun 2018