Alla partier måste ta gemensamt ansvar för framtidens välfärd

Saco vill att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning om hur välfärden ska finansieras. Vi vill ta ansvar för välfärdssamhällets utveckling. Nu förväntar vi oss att våra folkvalda politiker gör detsamma.

Publicerad: Måndag 9 apr 2018

Senast uppdaterad: Måndag 27 aug 2018

Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att antalet barn, unga och äldre ökar i betydligt högre takt än de i yrkesverksam ålder. I klartext: färre arbetande ska försörja allt fler.

Samtidigt duggar varningssignalerna tätt. Välfärden saknar miljarder. SKL menar att kommuner och landsting kommer att sakna 59 miljarder kronor år 2021. Liknande miljardhål har räknats fram av Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen.

Inte nog med det. Behovet av mer utbildad personal i offentlig sektor är enormt. Skolverket bedömer att Sverige behöver 77 000 nya lärare de kommande fem åren.

7 av 10 socialsekreterare överväger att lämna socialtjänsten på grund av hög arbetsbelastning och dålig löneutveckling.

I vården råder konstant personalbrist. Läkare, fysioterapeuter, arbetsteraputer och sjuksköterskor får kämpa varje dag för att räcka till för sina patienter.  

Sacos studier visar dessutom att 4 av 10 akademiska utbildningar är olönsamma, nästan samtliga finns inom vård, skola och omsorg.

Vi vet också att psykisk ohälsa ökar allra mest bland landets akademiker. Värst är situationen i offentlig sektor.

Därför behöver Sverige en omfattande debatt om finansieringen och ansvarsfördelningen mellan det offentliga och det privata. Hur ska vi finansiera en fortsatt hållbar välfärd med hög kvalitet?

Vi vill ha riktiga svar. Det här är en komplex fråga som kräver ett helhetsgrepp och att alla riksdagspartier tar ett gemensamt ansvar.

Därför vill Saco att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning av hur välfärden ska finansieras.