Valkompassen

Vilka partier tycker som du i frågor som rör högre utbildning, skatt på arbete och välfärdens finansiering ? Sacos valkompass hjälper dig att hitta rätt riktning inför höstens riksdagsval.

Publicerad: Måndag 9 apr 2018

Senast uppdaterad: Måndag 7 maj 2018

Valkompassen 2018 har tagits fram av TT Nyhetsbyrån i samarbete med Saco. Ungefär hälften av de 25 frågorna är initierade av Saco. Det här är alltså en valkompass för dig som tycker att högre utbildning, skatt på arbete, strejkrätt och välfärdens finansiering är extra viktiga frågor inför ditt val i höst.

Till varje fråga finns en film som kortfattat förklarar bakgrunden till frågan samt de främsta för- respektive mot­argumenten som brukar höras i samhällsdebatten.

Om Valkompassen

Valkompassen har utformats av två av landets främsta politiska experter: författaren Christer Isaksson och statsvetaren Tommy Möller.

– Vi har konstruerat valkompassen utifrån de politiska frågor som vi tror blir mest gångbara i valrörelsen 2018. Samtidigt måste dessa frågor särskilja partierna. Frågorna ska också balansera så att alla nio deltagande partier får med hjärtefrågor och att inget parti missgynnas, berättar Christer Isaksson.

Kan jag lita på resultatet?

Hur vet jag att Valkompassen är objektiv och att jag inte manipuleras?

– Valkompassen behandlar samtliga partier på ett likvärdigt sätt. Oavsett om ett parti är litet eller stort inför valrörelsen ska det synas och framträda på exakt samma sätt och i samma omfattning. Språk och fakta är ytterst viktigt. Faktadelarna är neutrala och argument är naturligtvis bannlysta där. Istället presenterar vi de vanligast förekommande politiska argumenten i särskilda avsnitt. Men varken vi konstruktörer eller TT tar ställning i enskilda frågor, påpekar Christer Isaksson.

– Till detta kommer det viktigaste: Valkompassen talar inte om hur någon ska eller bör rösta. Däremot informerar Valkompassen om åt vilket håll användarens åsikter pekar. På så sätt är Valkompassen en spännande vägledning för att leta vidare i det politiska landskapet. Politik handlar oftast om något viktigt, men med Valkompassen har vi också ambitionen att skapa spännande underhållning.