Saco står upp för alla människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. Varje människa är en unik individ, men tillsammans kan vi bli ännu bättre. Vi vill bygga ett kunskapssamhälle, som sprudlar av kreativitet och idéutbyte. För att det ska fungera måste alla människors kunskap tas tillvara och ingen bli diskriminerad på arbetsmarknaden.

Vad betyder det att visa civilkurage?

Vem som helst kan visa civilkurage. Det handlar om att agera väckarklocka för sådant som är fel. Ofta kan det vara enklare för den som själv inte utsätts för diskriminering eller trakasserier att höja sin röst. Det behövs fler personer som inte ingår i den drabbade gruppen som markerar när någon annan utsätts för handlingar och uttalanden som är diskriminerande eller stereotypiserande. Det kan vara män som arbetar för att få slut på sexism och ojämställdhet, heterosexuella personer som sätter sig upp mot homofobi, vita som arbetar för att rasism ska upphöra eller personer med normkroppar som arbetar för att få ett slut på funkofobin.

Att visa civilkurage behöver inte betyda att till fullo förstå hur det är att utsättas för diskriminering, rasism eller trakasserier. Det innebär att ta kampen som om den vore din egen.

Ladda ner guiden för civilkurage på jobbet

Download the guide in english

Civilkuragets tio do's

För att fler ska kunna utöva civilkurage ger detta avsnitt tio konkreta saker som alla kan göra.

1. Läs på
2. Lyssna (utan att ifrågasätta)
3. Lyft frågorna med andra i din ställning
4. Lär dig om dina omedvetna fördomar
5. Synliggör de som sällan får ta plats
6. Säg ifrån
7. Se över ditt språk
8. Orka vara obekväm
9. Stötta andra som säger ifrån
10. Lär dig av andra

Läs mer

Civilkuragets tio dont's

För att göra det enklare att visa civilkurage, lyfter detta avsnitt sådant som är bra att undvika.

1. Utgå inte från att du vet
2. Glöm inte att sålla bland dina frågor
3. Utgå inte från att alla delar samma erfarenheter
4. Förvänta dig inte beröm
5. Få inte frågorna att handla om dig
6. Be inte någon utbilda dig
7. Jämför inte dig med hur andra utsätts för diskriminering
8. Säg inte att du förstår precis hur det är
9. Dina goda intentioner räcker inte
10. Skryt inte om ditt civilkurage

Läs mer

Strategier för svar på tal

Det kan vara knepigt att veta vad man ska säga när man plötsligt befinner sig i en situation där civilkuraget behövs. 

Läs mer

Fem konkreta situationer

Fem exempel på konkreta situationer som kan dyka upp på arbetsplatsen där du kan behöva agera. 

Läs mer

Fakta: Akademiker om trakasserier på jobbet

  • Endast 55% tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt.
  • 40 procent av de tillfrågade akademikerna anser att det skulle vara problematiskt för någon att komma ut som homosexuell bland kollegorna.
  • Sju av tio tillfrågade akademiker anser att rasismen i samhället har ökat de senaste fem åren.
  • 13 procent uppger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.


Källa: Saco och Novus

Så arbetar Sacoförbunden mot sexuella trakasserier

Rörelsen #metoo har satt fokus på sexuella trakasserier i arbetslivet. Ingen yrkeskår är fredad och flera Sacoförbund har därför dragit igång egna initiativ för att komma till rätta med problemet och erbjuda stöd för den som är drabbad. Läs mer om de olika initiativen och lyssna på Sacos ordförande Göran Arrius tydliga ställningstagande.

Läs mer

Din partner på jobbet

Saco och förbunden arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Vår grundsyn är att utbildning ska löna sig och att arbetsmarknaden är en plats där olika kompetenser skall trängas och komplettera varandra.

Den här foldern är en kort introduktion kring hur vi kan arbeta med hbtq-frågor på arbetsplatsen och tar upp arbetsmiljö, diskriminering, trakasserier och chefens roll.

Ladda ner

Att visa civilkurage behöver inte betyda att till fullo förstå hur det är att utsättas för diskriminering, rasism eller trakasserier. Det innebär att ta kampen som om den vore din egen.

Var en medarbetare - visa civilkurage på jobbet.