Civilkuragets tio dont's

Tyvärr räcker det inte alltid hela vägen med endast goda intentioner. Det finns många fallgropar och sådant som den som visar civilkurage bör känna till. För att göra det enklare att visa civilkurage, lyfter detta avsnitt sådant som är bra att undvika.

Senast uppdaterad: Torsdag 14 feb 2019

1. Utgå inte från att du vet

Utgå inte från att någons identitet går att se utifrån deras yttre attribut. Anta exempelvis inte någons könsidentitet för att du tycker att det syns på dem vilket kön de har eller någons etnicitet för att du tycker att deras namn låter ickesvenskt.

2. Glöm inte att sålla bland dina frågor

Nyfikenhet är bra, särskilt om du vill lära dig mer om olika maktrelationer, ojämlikhet etc. Men tänk på att din kollega kanske behövt svara på frågan "var kommer du ifrån?" hundratals gånger innan du ställer den. Skilj därför på frågor som du behöver veta svaret på och frågor som är trevligt för dig att veta eller som du vill veta av mer personliga skäl. Ställ frågor du behöver veta svaret på till dina nära vänner eller i ett sammanhang där någon tagit på sig rollen att lära dig mer om ämnet. Sök svaret på allt det andra på internet.

3. Utgå inte från att alla delar samma erfarenheter

Att lyssna på personer från grupper som utsätts för diskriminering är bra. Men att några personer upplever kränkningar eller marginalisering innebär inte att alla som tillhör samma grupp känner sig diskriminerade. Respektera att alla inom en grupp inte delar samma erfarenheter.

4. Förvänta dig inte beröm

Visa civilkurage för att du tror att det gör samhället bättre, inte för att få beröm eller få känna dig duktig. Om det är din drivkraft, gör du det av fel anledningar.

5. Få inte frågorna att handla om dig

Det är lätt att känna skuld och skam när vi inser vilka privilegier vi har. Men att prata om din känsla av skuld och skam, vänder samtalet till att handla om dig. Det blir lätt lite självcentrerat. Inse att frågorna inte handlar om dig och att det inte hjälper arbetet framåt om du har dåligt samvete. Fokusera istället på att göra något åt den ojämlikhet som du har dåligt samvete över.

6. Be inte någon utbilda dig

Förvänta dig inte att någon som utsätts för diskriminering och trakasserier ska utbilda dig i frågorna. Självklart kan du ställa frågor, men ställ inte sådana som är en sökning på internet bort för dig. Ta ditt ansvar för att lära dig mer på allvar.

7. Jämför inte dig med hur andra utsätts för diskriminering

Om du mitt i ett samtal om rasism vill prata om hur svårt det är att vara kvinna och hantera sexism och ojämställdhet, jämför du olika former av diskriminering med varandra. Att vara diskriminerad gällande ett område betyder inte att du automatiskt är det på alla andra områden. Att börja prata om en annan form av diskriminering i ett samtal om funkofobi eller rasism, är att få samtalet att handla om någonting annat och att ta uppmärksamhet från den ursprungliga frågan.

8. Säg inte att du förstår precis hur det är

Att visa civilkurage betyder inte att du till fullo behöver förstå kampen du delar. Så om du är man, säg inte att du förstår hur det är att vara kvinna i dagens samhälle. Du kan känna empati med gruppen som utsätts för diskriminering eller kränkningar, men du kommer aldrig ha levt deras liv och delat deras erfarenheter.

9. Dina goda intentioner räcker inte

Om du tillhör gruppen som oftast utsätter en annan grupp för diskriminering, är det upp till dig att förtjäna personer ur den diskriminerade gruppens förtroende. Att du har goda intentioner ger dig inte automatiskt rätt att prata för gruppen eller ingå i deras sammanhang.

10. Skryt inte om ditt civilkurage

Att skryta om att du är bra på att utöva civilkurage betyder ingenting så länge du inte aktivt visar civilkurage. Att utöva civilkurage är ett aktivt handlande, inte ett passivt ställningstagande.