Fem konkreta situationer

Här finns exempel på fem antal konkreta situationer som kan dyka upp på arbetsplatsen där du kan behöva agera. Situationerna är med avsikt inte övertydliga utan tar upp tillfällen då det kan vara svårt att veta om det som precis hänt är fel.

Senast uppdaterad: Tisdag 26 feb 2019

1. När diagnoser används som ett skämt eller skällsord

Du och din kollega håller en presentation för en grupp människor. Din kollega beskriver en övning och går in på detaljnivå för utförandet när hen plötsligt säger "det där var lite aspigt av mig" och skrattar. Problemet är att din kollega inte har Asbergers syndrom. Det kan kännas knepigt att säga till din kollega framför gruppen. Vänta till en paus och ta upp händelsen då. Fokusera på den konkreta händelsen och hur du uppfattade den. Säg att du inte tycker att man ska skämta på bekostnad av andra människor.

2. När det normbrytande blir anledningen till ifrågasättande av personen

Ni pratar om en kommande rekryteringsprocess på jobbet när en kollega säger: "Vi har testat att anställa äldre personer till teamet, men det har inte funkat utan de har slutat. Därför vågar vi inte chansa på äldre personer denna gång". För att synliggöra att det som sagts är fel och att ålder inte borde vara något att ta upp i rekryteringssammanhanget kan du säga: "Vad har deras ålder att göra med att det inte funkade/ni inte litar på dem?" Ställ också frågor som gör att ansvaret för att passa in inte hamnar hos den normbrytande gruppen: "Berätta vad ni gjorde för att behålla dem? Har du tänkt på att det kanske fanns omständigheter som gjorde att de slutade och att din föreställning om ålder kan ha bidragit till dessa omständigheter?"

3. När stereotypa föreställningar sätter krokben för individer

Vid eftermiddagsfikan pratar dina kollegor som är kvinnor och chefer om knepiga situationer de varit med om på jobbet. Plötsligt hör du din kollega säga: "Jag vet faktiskt inte hur det skulle vara att anställa en man från mellanöstern, de har ju helt andra värderingar där när det kommer till jämställdhet. Hur ska han då kunna ta direktiv av mig som kvinna och chef?" Våga bryta in i samtalet och fråga: "Vad har personens bakgrund med förmågan att samarbeta att göra? Ditt uttalande spär på en stereotyp föreställning om en viss grupp och är inte sann."

4. När det avvikande antas vara för allmänheten att betrakta/ta på/"up for grabs"

I lunchrummet sitter du och en av dina kollegor och pratar när en annan kollega kommer in. Hen stannar till framför er och börjar ställa frågor om din kollegas hår som hen anser vara spännande. Din kollega svarar artigt men något besvärat på frågorna. Men den frågvisa kollegan slutar inte och du ser plötsligt hur hen böjer sig fram för att ta på din kollegas hår. Då säger du: "Vad håller du på med? Bara för att du är nyfiken har du ingen rätt att ta på en persons kropp. Du måste respektera andras integritet. Ditt beteende är kränkande och förstärker idén av att personer som bryter mot normen inte har rätt till sin egen kropp."

5. När svaret inte passar fördomen

Ni har en ny kollega på jobbet. Hen går runt och presenterar sig när den börjar få frågor om sin bakgrund: "Vilket spännande namn! Var kommer du ifrån?". Din nya kollega svarar: "Lund." Men svaret accepteras inte: "Men egentligen?" Din nya kollega utvecklar sitt första svar: "Jag är ju egentligen född i Kristianstad, men bodde bara några månader av mitt liv där." Svaret passar uppenbarligen inte in i vad din kollega hade förväntat sig: "Ja, men du vet, egentligen?" Här kan du avbryta: "Det är uppenbart att du inte är intresserad av svaret så länge det inte passar in i din bild av vår nya kollegas bakgrund. Att fråga om en persons bakgrund och inte acceptera svaret förstärker bilden av att personen inte ingår i din bild av vem som kan vara svensk. Jag tycker att du ska fundera över varför det är så viktigt för dig att få veta en persons exakta bakgrund och vad du baserar den frågan på." Du kan också lyfta att man inte kan se en persons relation till sitt födelseland utifrån hur den ser ut och att det därför inte behöver vara relevant att ens ställa frågan.