Både trygghet och flexibilitet behövs på arbetsmarknaden

Arbetstid, semester, uppsägning, diskriminering och integritet. Arbetsrätten påverkar vårt liv i högsta grad. Det är arbetsrätten som styr förhållandet mellan anställd och  arbetsgivare. Arbetsrätten sätter även spelreglerna mellan arbetsmarknadens parter och reglerar inflytandet på arbetsplatsen samt rätten att använda stridsåtgärder, som strejk och övertidsblockad. Saco försvarar den svenska modellen med kollektivavtal, men vi vill också utveckla den så att den kan anpassas till dagens arbetsliv.

Nyckelord:
Arbetsrätt

För en facklig centralorganisation som Saco är arbetsrätten en viktig fråga. Våra 23 förbund hjälper medlemmarna med rådgivning och arbetsrättsliga tvister. Sacos experter arbetar för att påverka lagstiftaren att skapa en både flexibel och trygg arbetsmarknad. Det gör vi bland annat genom att svara på remisser och delta som experter i olika arbetsgrupper. Saco föreslår en ledamot till Arbetsdomstolen som är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi vill ha kvar och utveckla den svenska modellen

I Sverige bestäms en stor del av reglerna på arbetsmarknaden av parterna, det vill säga de fackliga organisationerna och deras motparter på arbetsgivarsidan. Den svenska modellen är ofta ifrågasatt. Vi försvarar den svenska modellen, men vill också utveckla den så att den kan anpassas till dagens arbetsliv.

Skydd mot uppsägningar

Grunden i arbetsrätten är att anställda skyddas mot uppsägningar utan saklig grund. Alla har rätt att få sin uppsägning prövad i Arbetsdomstolen. Vi tycker inte heller att visstidsanställningar ska kunna staplas på varandra i mer än tre år. Vi tycker att Las, Lagen om anställningsskydd, i stor sett fungerar bra så som den tillämpas idag. Den tar hänsyn till både kompetens och anställningstid vid uppsägningar.

Vi gillar kollektivavtal

Det är i kollektivavtalen vi hittar svaren på många av de arbetsrättsliga frågorna som berör oss i arbetslivet. Kollektivavtal är det överlägset bästa sättet att reglera arbets- och anställningsvillkor. Avtalen är flexibla samtidigt som de ger bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Om du räknar samman allt som kollektivavtalet ger i form av lön, pension och ersättningar i övrigt så blir det också en verkligt stor skillnad i pengar. Rätten att vidta stridsåtgärder är viktig för att skapa rimliga villkor, men ska användas med förnuft och bara när medlemmarna på arbetsplatsen önskar det.

Personlig integritet i arbetslivet

Övervakning och kontroll blir allt vanligare. Registerutdrag, drogtester, övervakning av anställdas e-post och Facebook är exempel på detta. Skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet behöver stärkas.  Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för arbetsgivaren, vilket ökar behovet av gemensamma spelregler. Självklart ska det vara möjligt att anpassa regleringen för varje bransch eller yrke genom kollektivavtal.

EU-beslut påverkar svensk arbetsrätt

Sedan Sverige gick med i EU har arbetsrätten blivit allt mer internationell. Beslut som fattas i EU påverkar oss i högsta grad. Därför arbetar Saco mycket med att bevaka och påverka frågor på EU-nivå. Vi samarbetar ofta med LO och TCO och även fackliga organisationer från andra länder inom Europafacket. Vi finns på plats i Bryssel genom det fackliga Brysselkontoret

Kontaktpersoner

Lena Maier Söderberg, Chefsjurist
lena.maier.soderberg@saco.se

08-613 48 23

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV

Arbetsmarknad

Akademiker är en viktig och snabbt växande grupp på...