Chefer behöver bra förutsättningar att leda

Många akademiker inom Saco är chefer eller kommer att bli chefer någon gång under sin karriär. Runt 140 000 högutbildade chefer är medlemmar i något av våra förbund och vi är en av Sveriges största chefsorganisationer. Saco arbetar för att ge chefer bra förutsättningar att leda.

Nyckelord:
Chef

Saco arbetar för att påverka chefers förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Chefer behöver en god arbetsmiljö, ett tydligt uppdrag, kompetensutveckling, resurser och stöd. Bra förutsättningar för chefer skapar en bra arbetsmiljö för alla medarbetare.

Saco samlar, analyserar och sprider information om chefer och ledarskap. Just nu håller våra utredare på med ett projekt som tar reda på mer om hur det är att vara lönesättande chef och hur chefers förutsättningar ser ut när det gäller individuell lönesättning.

Sacoförbunden hjälper chefer att utvecklas och stärkas i sin chefsroll genom att erbjuda service till sina medlemmar. Det kan vara rådgivning, förhandlingshjälp, karriärstöd, lönestatisk, föreläsningar, utbildningar och nätverk för chefer.

Det ska löna sig att vara chef

På Saco har vi stor kunskap om akademikers löner och lönebildning. Det gäller även chefer. Vi tycker att det ska löna sig att vara chef. Ett gott ledarskap har stor betydelse för produktivitet och konkurrenskraft. Men många chefer har en för låg lön i förhållande till sitt ansvar. I Chefens lön kan du läsa vad akademiker tjänar på att bli chefer. I Saco Lönesök, Sveriges bästa lönedatabas för akademiker, kan du som är chef jämföra din lön med andra chefer.

Vi behöver också ha ett skattesystem som skapar drivkrafter att ta sig an nya arbetsuppgifter och ett ökat ansvar. Vi tror att lägre marginalskatter skulle göra det mer intressant att bli chef.

Män och kvinnor ska ha samma möjlighet till karriär

Jämställda karriärvägar är en prioriterad fråga för Saco. Våra studier visar att män och kvinnor är mer lika än olika när det kommer till viljan och förmågan att leda andra. Ändå är män kraftigt överrepresenterade på högre befattningar. Det är en av de viktigaste orsakerna till löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Glastaket hindrar kvinnors karriär och löneutveckling jämfört med männen. Saco vill se en kompetensbaserad rekrytering där män och kvinnor har lika möjligheter till karriär samt att det införs nya karriärvägar i form av till exempel specialisttjänster inom kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting

Fördelningen av ansvaret för hem och familj spelar också en stor roll för möjligheten att göra karriär. att föräldraledighet, vård av barn och eventuellt deltidsarbete under barnens uppväxt fördelas mer jämnt mellan föräldrarna, för att öka kvinnors närvaro i arbetslivet och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att göra karriär – det kräver förändringar i föräldraförsäkringenChefsrollen måste vara möjlig att förena med föräldraskap - för både män och kvinnor.

Fler kvinnor i styrelser

Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser är 25 %. Med nuvarande takt kommer det att ta 20-30 år innan en jämn könsfördelning uppnås. Saco tycker att aktiebolagslagen bör ändras så att valberedningarna får i uppdrag att åstadkomma en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. Om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna inte uppgår till minst 40 procent senast 2020, ser vi ingen annan väg att gå än att införa kvotering.

Kontaktpersoner

Karin Karlström, Utredare, chef- och ledarskapsfrågor och samordnare, jämställdhetsfrågor
karin.karlstrom@saco.se

08-613 48 22

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV

Lön och livslön

För akademiker med obetalda studieår i bagaget är det viktigt att...

Jämställdhet

Sverige har kommit ganska långt på jämställdhetsområdet men...