Invandrade akademiker är viktiga för Sverige

Det finns nu över 300 000 utrikesfödda akademiker i Sverige och gruppen växer i antal och som andel av akademikerna. En femtedel av Sveriges akademiker är nu utlandsfödda. Saco vill skapa förutsättningar för en snabbare etablering. Den som kommer hit med en akademisk utbildning och arbetserfarenhet i bagaget måste snabbare få ett kvalificerat jobb. Det vore en vinst för alla parter.

Möjligheten att arbeta och studera i ett annat land är en viktig fråga för många akademiker. Saco bejakar internationell rörlighet. Vi vill se både en öppen arbetskraftsinvandring och en generös flyktinginvandring.

Saco visar i rapporten Sveriges utrikesfödda akademiker att den som är född i ett annat land har ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden jämfört med de som är födda i Sverige. Samtidigt är såväl sysselsättningsgraden som andelen med ett jobb som matchar utbildningen högre bland dem som varit lång tid i Sverige jämfört med de med kortare vistelsetid. I Sverige finns idag akademiker från hela världen. De är utbildade till och har arbetat som bland annat ekonomer, läkare, lärare, ingenjörer och socialarbetare. Allt för ofta förminskas deras ämnes- och yrkeskunskap på grund av att de inte har en svensk utbildning och ännu inte behärskar svenska språket.

Invandrade akademiker ska behandlas som akademiker

Saco vill se och bidra till bättre förutsättningar för de akademiker som flyttar till eller bor i Sverige. Invandrade akademikers kunskaper och erfarenheter måste uppvärderas på svensk arbetsmarknad. Regeringen har det yttersta ansvaret för att skapa goda och långsiktiga finansiella och organisatoriska förutsättningar för att invandrade akademiker ska kunna etablera sig på den kvalificerade arbetsmarknaden. Regeringen måste nu skyndsamt bygga upp och dimensionera system för validering och kompletterande utbildning av hög kvalitet. Det behövs också fler inriktningar av kompletterande högskoleutbildningar och även fler utbildningar i svenska för akademiker. Utgångspunkten i systemen måste för att vara framgångsrik också utgå från individerna vad gäller exempelvis tider och för att flexibelt kunna samordna olika åtgärder. Så är det inte idag.

Arbetsförmedlingen måste bygga på sin kunskap om akademikers arbetsmarknad för att kunna ge relevant stöd och service. Arbetsförmedlingen måste också få resurser för vägledning kring hur man kvalificerar sig för ett relevant arbete och verkligen hjälpa till att hitta sysselsättning. Antalet praktikplatser måste också öka. Den bästa integrationen sker på arbetsplatserna. Saco vill också se att regeringen, genom bland annat Migrationsverket, ska sprida information om och vägledning till Sverige och den svenska arbetsmarknaden till alla som flyttar hit.

Arbetsgivare måste anställa invandrade akademiker

Saco och Sacoförbunden har också ett ansvar att tillsammans med arbetsgivarna skapa en öppen och inkluderande arbetsmarknad. Kunskap och kompetens ska avgöra dina chanser på arbetsmarknaden, inte var du kommer ifrån. En viktig uppgift är att motverka alla former av diskriminering på arbetsmarknaden. Information och stödinsatser behöver också riktas mot arbetsgivare för att de ska våga och vilja rekrytera akademiker utan svensk arbetslivserfarenhet. Sammantaget skulle dessa förändringar göra att det går snabbare att etablera sig inom sitt yrke och förbättra matchningen.

Som ny i ett land är det ofta svårt att veta vad du kan göra och vad du kan få hjälp med för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Saco och Sacoförbunden har god kunskap om akademikernas arbetsmarknad i Sverige. Vi har därför skapat Omstart, en webbaserad guide till svensk arbetsmarknad. Omstart riktar sig till dig som är akademiker och ny i Sverige. Här kan du som har en utländsk högskoleutbildning få unika tips om svensk arbetsmarknad utifrån din utbildningsinriktning. Det finns också uppgifter om lönenivåer för olika yrken och utbildningar och länkar till viktiga svenska myndigheter och organisationer.

Kontaktpersoner

Josefin Edström, Tjänstledig, utredare, migration och integration
josefin.edstrom@saco.se

08-613 48 20