Mentorskap för invandrade akademiker

Saco tror på mentorskap. För dig som är invandrad akademiker är det värdefullt att ha en mentor att prata med för att förstå hur svensk arbetsmarknad fungerar. Saco samarbetar med Botkyrka kommun genom Academic Power- ett mentorprogram med syftet att ta utländska akademiker snabbare ut på den kvalificerade svenska arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: Torsdag 7 maj 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Academic Power är ett initiativ som drivs av Botkyrka vuxenutbildning och är initialt delfinansierat av Europeiska integrationsfonden.

Den första tiden är oerhört viktig. Sverige tappar akademikernas kompetens om de hinner fastna i andra branscher med enklare jobb. Botkyrka vill vända den trenden.  

Sacos förhoppning är att projektet ska permanentas och även inspirera andra kommuner till liknande insatser. Saco och Sacoförbundens arbete med invandrade akademiker gjorde Botkyrka kommun nyfikna på ett samarbete. Mentorskapsprojekten drivna av Jusek och Sveriges ingenjörer, Omstart - Sacos webbportal för invandrade akademiker och Sacorapporten Orientering utan karta och kompass är några exempel på integrationsprojekt inom Saco som väckt uppmärksamhet de senaste åren.

Läs mer:
webbplatsen www.academicpower.se
Twitterkontot: @AcademicPower och Linked in-gruppen.

Om du har frågor kontakta Serdar Korkmaz, e-post: Serdar.korkmaz@botkyrka.se telefon: 08-530 62 890
Om du har frågor till Saco kontakta Pär Karlsson, e-post: par.karlsson@saco.se telefon: 0722 17 44 43