2. Är inte löneskillnad och lönespridning samma sak?

Lönespridning och löneskillnader används ibland synonymt. Men när Saco pratar om lönespridning så syftar vi ofta på skillnaden mellan den som tjänar minst och den som tjänar mest inom ett yrke. I den allmänna debatten brukar löneskillnader syfta på skillnader i medellöner.