3. Varför tycker Saco att det är bra med lönespridning?

Den som studerar på universitet och högskola tappar flera års inkomster och skaffar sig studieskulder istället. Det påverkar livslönen negativt. Därför behöver det finnas en viss löneutveckling efter studierna för att utbildningen man investerat i ska bli lönsam. De utbildningar som blir lönsamma har en möjlighet till god löneutveckling, det vill säga det är stor skillnad mellan ingångslön och slutlön. Saco tycker att utbildning ska löna sig och därför är det bra med lönespridning.