4. Hur stor ska lönespridningen vara?

En akademisk utbildning måste bli lönsam under ett arbetsliv. Det är viktigt att det finns en god löneutveckling för att man ska få tillbaka investeringen i studierna. Det är många olika faktorer som avgör hur stor lönespridningen är och kan vara. Nivån på lönespridning avgörs bäst i den lokala lönebildningen mellan den anställde och chefen.