5. Om någon får mer i lön innebär det att någon annan får mindre? Gynnar inte det de starka på bekostnad av de svaga?

Människor som utbildar sig, höjer sin kompetens, tar på sig mer ansvar och svårare arbetsuppgifter ska ha högre lön. Det ska löna sig att göra ett bra jobb och att höja sin kompetens. Det bidrar till utveckling av kunskapssamhället vilket ger ökad tillväxt och fler jobb. Det är bra för alla.