1. Vad är lönespridning?

Lönespridning är en signal om hur mycket du kan tjäna inom ett yrke över livet. Lönespridning beskriver skillnaden mellan den som tjänar minst och den som tjänar mest inom ett yrke. Saco vill lyfta fram lönespridningen som ett resultat av att det inom ett yrke finns en möjlighet till karriär och löneutveckling