Vad är lönespridning?

Människor som utbildar sig, höjer sin kompetens, tar på sig mer ansvar och svårare arbetsuppgifter ska ha högre lön. Det ska löna sig att göra ett bra jobb och att höja sin kompetens. Det bidrar till utveckling av kunskapssamhället och ökad tillväxt. Därför tycker Saco att det är bra med lönespridning.

Nyckelord:
Lön & livslön

Lönespridning väcker ofta starka känslor. Många tror att det handlar om inkomstskillnader och ökade orättvisor i samhället. Men inkomstskillnader och lönespridning är inte samma sak. Lönespridningen, som visar hur lönen varierar mellan olika personer på arbetsmarknaden, har legat still under det senaste decenniet. Däremot har inkomstspridningen ökat som en följd av att kapitalinkomsterna för vissa grupper har ökat samtidigt som att ersättningar till personer utanför arbetsmarknaden, t ex a-kassa, sjukpenning och studiemedel, inte ökat i samma takt som inkomsterna bland de som jobbar.

Den som studerar på universitet och högskola, och inte börjar jobba efter gymnasiet, tappar flera års inkomster och skaffar sig studieskulder istället. Därför behöver det finnas en viss löneutveckling efter studierna för att utbildningen man investerat i ska bli lönsam. Idag ger många akademiska utbildningar en alltför svag löneutveckling under livet. De utbildningar som blir lönsamma har en god möjlighet till löneutveckling och därmed en större lönespridning än de utbildningar som är olönsamma. Där är löneutvecklingen ganska svag och skillnaden mellan ingångslönen och slutlönen väldigt liten, alltså är lönespridningen liten.

Frågor och svar om lönespridning

1. Vad är lönespridning?

2. Är inte löneskillnad och lönespridning samma sak?

3. Varför tycker Saco att det är bra med lönespridning?

4. Hur stor ska lönespridningen vara?

5. Om någon får mer i lön innebär det att någon annan får mindre? Gynnar inte det de starka på bekostnad av de svaga?

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64