Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (Utredningen om matchningsanställningar A 2014:D)

Utredningen föreslår ett treårigt försök med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Målgruppen är långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Publicerad: Tisdag 30 jun 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 30 jun 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling, och inkluderar socialt och praktiskt stöd både till individ och arbetsplats.

Kontaktpersoner

Eva Oscarsson, Utredare, arbetsmarknad
eva.oscarsson@saco.se

08-613 48 08