Trygghet genom hela livet

Socialförsäkringarna är en viktig del av vår välfärd. Även om du blir sjuk eller arbetslös, är gammal eller hemma med småbarn ska du ha en tryggad inkomst. Socialförsäkringarna ska uppmuntra människor att återvända till arbete och utbildning samt underlätta omställning i svåra livssituationer.

Socialförsäkringarna följer oss genom hela arbetslivet. Sjukförsäkringen finns där om du blir sjuk, föräldraförsäkringen om du får barn och a-kassan om du blir arbetslös. Den allmänna pensionen, som till stor del ska försörja dig när du blir gammal, räknas också till socialförsäkringarna.

Vi betalar själva via avgifter och skatter in pengar till de olika försäkringarna. Därför är det viktigt att försäkringarna ger en ersättning som gör att man tycker att det är värt att betala. Annars riskerar vi att betalningsviljan sjunker och att hela systemet urholkas. Det skulle drabba välfärdssystemet hårt.

Saco anser att det måste finnas en tydligare koppling mellan vad vi betalar in till systemen och vad vi får ut av dem. Nio av tio medlemmar i Sacoförbunden tjänar över det så kallade taket i till exempel a-kassan. Många är därför beroende av privata inkomstförsäkringar för att trygga sin ekonomi vid arbetslöshet. Majoriteten av sacoförbunden erbjuder idag sina medlemmar privata inkomstförsäkringar och sjukförsäkringar för att kompensera det låga skyddet i socialförsäkringarna.

En väl fungerande arbetsmarknad kräver en bra arbetslöshetsförsäkring. Man ska kunna gå från ett jobb till ett annat utan att riskera att privatekonomin drabbas så att man t ex tvingas att sälja sin bostad. En bra arbetslöshetsförsäkring ska också se till att man inte tvingas ta första bästa jobb utan att man har möjlighet att hitta ett jobb som passar den utbildning och kompetens man har. Matchningen på arbetsmarknaden är viktig både ur ett individ- och samhällsperspektiv.

Äntligen höjt tak i a-kassan

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och ska ge inkomsttrygghet mellan två jobb. Taket i a-kassan har nu äntligen höjts. Vilket är en förutsättning för att förtroendet för försäkringen ska finnas kvar. 

 

Höj taket i a-kassan

De allra flesta av Sacos medlemsförbund erbjuder sina medlemmar en kompletterande inkomstförsäkring. Den ger en betydligt högre ersättningsnivå än vad a-kassan idag ger trots att regeringen nu höjer ersättningen i a-kassan.  

Jämlikt uttag av föräldraledigheten påverkar livslönen

Kvinnor tar fortfarande ut 75 procent av dagarna med föräldrapenning. Dessutom tar kvinnor ut fler obetalda dagar än männen. Den högre frånvaron från arbetslivet är en av orsakerna till att kvinnor har en betydligt lägre livslön än vad männen har.

Dessutom visar siffror från försäkringskassan att kvinnor står i snitt för omkring 65 procent av uttaget av vabdagar. Kvinnor arbetar också deltid i högre utsträckning än männen under åren då barnen är små.

Allt detta sammantaget leder till att kvinnor har en högre frånvaro från arbetet under många år än vad männen har och det i sin tur påverkar kvinnors livslön negativt.

Gifta män har högre lön

Sacos lönestatistik visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är relativt små i början av karriären. Men vid ungefär 30 års ålder drar männen ifrån. Det uppstår då ett lönegap mellan kvinnor och män som sedan växer ju högre upp i åldrarna man kommer. Lönegapet uppstår alltså vid den tid i livet då kvinnor föder eller förväntas föda barn. Det anmärkningsvärda är att barnafödande inte tycks påverka papporna negativt. Snarare kan man i statistiken se att gifta män med barn har en bättre lönekarriär än singelmän utan barn.

Gravid kvinna - lönegapet mellan män och kvinnor

Föräldraförsäkringen nyckeln till ökad jämställdhet

Det ojämna uttaget av föräldraledigheten är inte något nytt problem. Man har genom åren gjort förändringar för att försöka göra uttaget mer jämställt. Idag finns det två reserverade månader för vardera föräldern i föräldraförsäkringen samt den sk jämställdhetsbonusen. Man kan se att de reserverade månaderna har fått effekt på männens uttag av antalet föräldradagar medan jämställdhetsbonusen knappt gett någon effekt.

Saco menar att det är viktigt med ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten och vill därför utveckla dagens föräldraförsäkring med fler reserverade dagar för vardera föräldern. Frånvaron från arbetsmarknaden i samband med barn får stora konsekvenser för kvinnors möjligheter till karriär, löneutveckling och pension. Livslönen påverkas på ett negativt sätt när kvinnor och män inte delar jämlikt på ansvaret för hem och familj.

Saco har också visat att det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten, förutsatt att föräldrarna omfattas av kollektivavtal.

Pensionen en viktig del i din livslön

Vi lever längre och är allt friskare högre upp i åldrarna. En utveckling som på många sätt är mycket positiv. Men den demografiska förändringen innebär att allt fler äldre ska försörjas av allt färre som arbetar. Saco menar därför att det är viktigt att fler vill, kan och orkar arbeta längre. Åtgärder som leder till en höjd pensionsålder och ett uthålligare arbetsliv måste till för att säkra våra pensioner och finansiera välfärden.

Under hela arbetslivet avsätts pengar till pensionen. Dagens pensionssystem består i huvudsak av två delar. Den allmänna lagstiftade pensionen och tjänstepensionen. Tjänstepensionen kommer från arbetsgivaren och följer vanligen kollektivavtalade regler som förhandlats fram av arbetsmarknadens parter, däribland Sacos förbund. I allt högre grad kommer tjänstepensionerna i framtiden att vara premiebestämda. Det betyder att pensionen bestäms av vilken lön du har under hela arbetslivet. I dagens Sverige betyder det att kvinnor som ofta jobbar deltid under många år när barnen är små riskerar att få en betydligt lägre livslön i det nya pensionssystemet.

Därför är det viktigt att känna till hur olika val under arbetslivet påverkar den framtida pensionen. Till exempel val kring hur man delar på föräldraledigheten eller väljer att jobba deltid.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73

Helena Larsson, Jurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV