Utbildning ska löna sig

Sverige är ett av de länder i västvärlden där det lönar sig minst att utbilda sig. Värst är det för kvinnliga akademiker. Det är inte hållbart - utbildning måste löna sig.

En akademisk utbildning är givande på många sätt. Du får ett djupare perspektiv på omvärlden, möjlighet till ett utvecklande arbete och en försäkring mot arbetslöshet.  Men det räcker inte.  En utbildning ska även vara lönsam ekonomisk, din investering i tid och pengar ska märkas i plånboken.

Så är det för de flesta i dag, dock inte för alla. Saco har i  studier visat på den dåliga lönsamheten inom många akademikeryrken. I flera fall är det rent av en förlustaffär att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Det handlar bland annat om lärare, arbetsterapeuter och tandhygienister. Men också om bibliotekarier, fysioterapeuter och biologer.

Den internationella samarbetsorganisationen OECD har i flera rapporter slagit fast att Sverige är ett av de länder där det lönar sig minst att utbilda sig. I Estland är avkastningen på högre studier, det vill säga skillnaden i inkomst mellan en högskole- och en gymnasieutbildad, fyra gånger så hög. I Ungern, Polen och Portugal är skillnaderna nästan lika stora.

Värst för kvinnliga akademiker

Värst är situationen för kvinnliga akademiker och för männen ser det inte mycket bättre ut.

Sveriges akademiker sitter på lösningarna till morgondagens problem. Ska vi lyckas hävda oss på den globala arenan är kunskap vårt främsta konkurrensmedel.

I ett sådant läge är det inte hållbart att nedvärdera högre utbildning på det vis som sker i dag. Att inte få mer än sju procents avkastning i genomsnitt på en flerårig högskoleutbildning sänder fel signaler till våra ungdomar. Att hundratusentals akademiker dessutom tvingas gå back på sina utbildningsval är oacceptabelt och riskerar att hota Sveriges ställning som ledande kunskapsland och i förlängningen välfärdens framtida finansiering.

Vi på Saco vill att utbildning ska löna sig. Att du ska få en god avkastning på tiden, pengarna och risken du tar när du väljer att utbilda dig och ta ett stort ansvar för Sveriges framtida välstånd.

Därför vill Saco att

  • Lönespridningen ska öka. Det finns ett tydligt samband mellan individens karriärmöjligheter och lönespridningen inom ett yrke. Yrken med låg lönespridning har också låg avkastning på utbildning och vice versa. Alla akademiker ska kunna tredubbla lönen under yrkeslivet.
  • Skatten på arbete bör sänkas. Ingen ska betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Det innebär att värnskatten avskaffas. Värnskatten minskar viljan att arbeta. Enligt regeringens utredare skulle ett avskaffande vara självfinansierat.
  • Den individuella lönesättningen utvecklas. Sacos studievisar att lönesamtalet är ett sätt att synliggöra prestationer, vilket framför allt gynnar kvinnor. En löneprocess med större fokus på individuella prestationer skulle bidra till ökad lönespridning och därmed öka avkastningen på akademisk utbildning.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV