Centrala Sacorådet tycker...

 

Här publiceras Centrala Sacorådets remissvar och yttranden i viktiga frågor som rör Malmö stad och dess medarbetare under 2016.

Yttranden och remissvar

Handling/ar

Yttrande med anledning av upphandling av medarbetarenkät Angående medarbetarenkäten 2016
Remiss angående Riktlinje: Malmös arbete med att värna demokrati och motverka våldsbejakande extremism Remissvar Värna demokratin
Remiss angående Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Remissvar Hälso och sjukvårdsavtal i Skåne
Remiss angående Riktlinjer för bistånd i ordinärt boende och särskilt boende enligt Socialtänstlagen (SoL) Remissvar Riktlinjer för bistånd enligt SoL
Remiss CTC - ett styrsystem för prevention Remissvar CTC - styrsystem
Remiss Utarbeta en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten för barn Remissvar Handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten för barn
Remiss LSS-ekonomi Remissvar LSS-ekonomi
Remiss Organisationsöversyn 2016 Remissvar Organisationsöversyn 2016
Remiss Skyfallsplan för Malmö Remissvar Skyfallsplan för Malmö
Remiss Översyn gemensam redovisningsfunktion

Remissvar Översyn gemensam redovisningsfunktion

Remiss "Det digitala Malmö" - Malmö stads program för digitalisering Remissvar Det digitala Malmö
   
   
   
   
   

Publicerad: Fredag 9 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 9 sep 2016