Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 13 JUNI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:00

ONSDAG 14 JUNI

Representantskapet

Jusek, Sandhamn 13:30 - 16:00

TORSDAG 7 SEPTEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer,1:an 13:30 - 16:30

TORSDAG 21 SEPTEMBER

Representantskapet

Jusek, Sandhamn 10:00 - 16:00