Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 16 FEBRUARI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

22 - 23 FEBRUARI

Representantskape Intrnat

Villa Brevik, Lidingö

TORSDAG 9 MARS

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

ONSDAG 5 APRIL

Representantskapet

Jusek, Sandhamn 13:30 - 16:30