Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 5 APRIL

Representantskapet

Jusek, Sandhamn 13:30 - 16:30

TORSDAG 6 APRIL

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

TORSDAG 27 APRIL

TORSDAG 18 MAJ