Styrelse

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till oss i Saco-S föreningens styrelse.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 1 nov 2016

 

Ordförande

Katarina Miiros

Stabsavdelningen

telefon 010-473 50 52

 

Vice ordförande

Anna Nordesjö

Norra regionen

telefon 010-473 55 56

 

Sekreterare

Peter Lindgren

Statsbidragsavdelningen

telefon 010-473 53 82 

 

Kassör

Jari Linikko

Avdelningen för verksamhetsutveckling 

telefon 010-473 54 60 

                               

Övriga ledamöter

Novica Matic

Östra regionen

e-post: novica.matic@spsm.se

                                 

Johanna Ovesen-Ericsson

Västra regionen

e-post: johanna.ovesen-ericsson@spsm.se

 

Annalena Jonsson

Mellersta regionen

telefon 010-473 68 55

 

Ingrid Mauritsson

Södra regionen

telefon 010-473 55 01                        

 

Merja Mustonen Prim

Läromedelsavdelningen

telefon 010-473 57 01

 

Anna Liljestrand

Avdelningen för verksamhetsutveckling 

telefon 010-473 53 49

 

Suppleant

Malou Nordlöf Ekström

Avdelningen för verksamhetsutveckling 

telefon 010-473 50 62